1 Korinthierbrevet 16:13-14

Vaken, stån fasta i tron, skicken eder såsom män, varen starka. Låten allt hos eder ske i kärlek.